Hi, How Can We Help You?

Blog

March 19, 2021

Përparësitë dhe Përfitimet nga Viza EB-5

Investimi në një biznes të kualifikuar në SHBA është një mënyrë e shkëlqyeshme për t’u bërë banorë i përhershëm në SHBA (Green Card) dhe të bëheni shtetas i Amerikës 5 vite më vonë.
Amerika ka programe të shumta investimesh përmes të cilave të huajt mund të marrin një vizë për biznes afatgjatë ose një vizë imigrimi përmes së cilës mund të pajisen me Green Card dhe më vonë edhe shtetësinë.
Secili prej këtyre programeve kanë kërkesa specifike që duhet të plotësohen për të përfunduar këtë proces.
Por, shumë investitorë që konsiderojnë të investojnë për një vizë EB-5 kanë shumë pyetje në lidhje me
përfitimet e programit.

Më poshtë janë të renditura 7 përparësitë kryesore të vizës EB-5:
1. Përfshinë një vizë për të gjithë familjen

Me vetëm një aplikim për vizën EB-5, një investitor i EB-5, bashkëshorti/ja dhe fëmijët e tyre të pamartuar nën moshën 21 vjeç kanë të drejtë të marrin Green Card dhe të përfitojnë nga përparësitë si më poshtë;

2. Mundësi arsimore të klasit botëror për të njëjtën normë që paguajnë qytetarët amerikan

Investitorët e EB-5 dhe fëmijët e tyre mund të kualifikohen për shkollim brenda shtetit, duke u kursyer atyre mijëra dollarë çdo vit, në shumë universitete të mëdha.

3. Nuk ka kufizime se ku të jetojmë, punojmë ose udhëtojmë

Investitorët në EB-5 që zgjedhin projektet e qendrave rajonale mund të jetojnë dhe punojnë kudo në Sh.B.A., pavarësisht se ku ndodhet projekti në të cilin kanë investuar.
Nuk ka kufizime të punësimit kështu që përfituesit e Green Card nga EB-5 mund të punojnë në çdo fushë.

4. Ju nuk do të keni nevojë të mbështeteni te një sponsor

Viza EB-5 në thelb ofron një zgjidhje të shkëlqyeshme të imigracionit për ata që kanë mjetet financiare
për tu kualifikuar. Nuk kërkon një ofertë punësimi nga një punëdhënës amerikan si kategoritë e tjera të imigracionit të bazuara në punësim dhe as nuk kërkon një certifikatë pune.

5. Asnjë gjuhë, aftësi, arsimim ose kërkesë moshe për t’u kualifikuar

Aplikantët duhet vetëm të tregojnë se ata janë investitorë të akredituar, që do të thotë se ata kanë një rrjet me vlerë mbi 1 milion dollarë, që ata fitojnë mbi 200,000 dollarë në vit, në vitin aktual si dhe dy vitet e mëparshme, ose që ata dhe bashkëshorti/ja i/e tyre kanë të ardhura të kombinuara prej mbi 300,000 dollarë në vit, në vitin aktual si dhe dy vitet e mëparshme.

6. Akses në kujdesin shëndetësor të nivelit më të lartë

SH.B.A. ka disa nga profesionistët më të mirë të kujdesit shëndetësor në botë.

7. Shtetësia e Sh.B.A-së pas 5 vjetësh

Pas 5 vjetësh, ju kualifikoheni për shtetësi amerikane. Nëse nuk dëshironi të aplikoni për shtetësi ju mund të zëvendësoni Green Card çdo 10 vjet pa kaluar një proces rishikimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*