Hi, How Can We Help You?

Blog

March 7, 2022

Bëhu shtetas i Amerikës përmes vizave investuese dhe zgjero biznesin tënd në vendin më të fuqishëm në botë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë konsideruar prej kohësh si ‘toka e mundësive’ dhe kjo dëshmohet akoma sot.

Suksesi në tregun amerikan mund të ndihmojë drejt suksesit në nivel global. Me një popullsi prej mbi 325 milionë banorë, Shtetet e Bashkuara janë tregu konsumator më tërheqës në botë, duke ofruar një laramani të pakrahasueshme, një kulturë të lulëzuar të inovacionit dhe fuqinë punëtore më produktive.

Kompanitë e të gjitha madhësive – nga fillimet tek kompanitë e mëdha mund të gjejnë idetë, burimet dhe tregun për të pasur sukses dhe për t’u rritur.

Shtetet e Bashkuara renditen ndër më të mirat ndërkombëtarisht për konkurrencën e përgjithshme dhe lehtësinë e të bërit biznes. Si një demokraci e qëndrueshme me një sistem ligjor transparent dhe të parashikueshëm, të gjitha kompanitë – pavarësisht nga origjina kombëtare konkurrojnë në një fushë të barabartë loje.

Shumë shtetas të huaj që duan të zhvendosen në SHBA përdorin programin e investitorëve EB-5 si portën e tyre drejt qëndrimit të përhershëm dhe shtetësisë eventuale. Programi u lejon atyre të investojnë në një sërë biznesesh kualifikuese amerikane.

Por, në anën tjetër edhe bizneset e huaja konsiderojnë hapjen e një kompanie në Amerikë pasi kanë arritur sukses në vendin e tyre.

Për të gjitha gjërat e lartcekura ka mënyra dhe mundësi relativisht të lehta, që ndihmojnë në arritjen e qëllimeve tuaja, qoftë për një jetë më të mirë për familjen, shkollim, punësim apo krijimin dhe zgjerimin e biznesit aktual.

Siç janë, zhvillimet e fundit në industrinë e investimeve EB-5 që kanë përqendruar vëmendjen e investitorëve në projektet e drejtpërdrejta EB-5. Investimi i drejtpërdrejtë EB-5 po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në 2021, dhe programi EB-5 po shijon një periudhë me popullaritet të lartë.

 

 

Shumë shtetas të huaj e konsiderojnë programin EB-5 si mënyrën më të mirë për t’u zhvendosur në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse programi i qendrës rajonale përfundoi në qershor 2021, shumë shtetas të huaj janë ende të interesuar të marrin pjesë.

Investimi i drejtpërdrejtë EB-5 është një mënyrë e sigurt, e besueshme dhe shpesh fitimprurëse për t’u zhvendosur në Shtetet e Bashkuara. Shtetasit e huaj të interesuar duhet të veprojnë shpejt për të bërë investimet e tyre para se shumat minimale të investimit të rriten edhe një herë. Aktualisht janë në dispozicion shumë mundësi investimesh të besueshme dhe fitimprurëse të drejtpërdrejta.

Ndërkohë, biznesmenët mund të gjejnë vetën lehtësisht në vizat investuese E-2 dhe L-1. Për bizneset viza investuese E-2 dhe vizat e transferimit brenda kompanisë L-1 lejojnë hyrjen në SHBA me investime relativisht të vogla si për biznesmenët ashtu edhe për punonjësit e tyre.

Viza E-2 është vizë për ata persona që  bëjnë një investim të rëndësishëm në një biznes amerikan në të cilin investitori ka të paktën një pronësi prej 50%.  Viza E-2 është për individët që dëshirojnë të hyjnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara bazuar në një investim që do të jetë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të aplikantit. Kjo vizë, e cila është valide  për një minimum prej tre muajsh dhe deri në pesë vite, në varësi të vendit të origjinës së aplikantit, mund të zgjatet pafundësisht, megjithatë investimi duhet të jetë thelbësor.

Lloje e bizneseve që kualifikohenpër një vizë E-2 janë të shumta, të tilla si një restorant, kafene, kompani zhvillimi web-i, kompani produktesh në internet, dyqane, kompani marketingu, konsulencë, shpërndarje produkti, etj. Sidoqoftë, biznesi juaj duhet të jetë një biznes aktiv që do t’ju duhet të menaxhoni çdo ditë në mënyrë që të mbani statusin e vizës E2.

Ndërsa, viza tjetër investuese L-1 lejon kompanitë të transferojnë punëtorët nga operacionet e tyre jashtë shtetit në një degë të SHBA, ose të dërgojnë një përfaqësues atje në mënyrë që të krijojnë një degë të biznesit të tyre në tregun amerikan.

Viza L-1 gjithashtu lejon hyrjen e biznesmenëve në SHBA, është një vizë jo-emigruese dhe për t’u kualifikuar për një vizë të tillë, punonjësi, i cili mund të përfshijë pronarët e bizneseve, duhet të ketë punuar për një filial ose zyrë dege të kompanisë amerikane jashtë SHBA për të paktën një vit nga tre vitet e fundit.

Kjo mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për bizneset, përfshirë bizneset e vogla, për t’u zgjeruar në Amerikë me një investim minimal. Pronarët e bizneseve që kanë punuar për biznesin jashtë SHBA-ve për një vit në tre vitet e fundit, që dëshirojnë të krijojnë një biznes në SHBA mund të aplikojnë pa pasur nevojë të bëjnë një investim të madh.

Prandaj, për të gjithë gjërat që folëm më lartë, ka edhe shumë më shumë informacione të detajuara, përfshirë edhe procedura që duhet ndjekur hap pas hapi, të cilat janë të nevojshme të ndiqen nëse jeni një kandidat pontencial i tri prej llojeve të përmendura të vizave investuese (EB-5, E-2. L-1), kjo në vendin tonë tashmë është shumë më e thjeshtë përmes kompanisë Albanian Investments Group, me një staf të gatshëm për të iu qëndruar afër dhe besnikë secilit prej aplikueseve.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*