Hi, How Can We Help You?

L-1 Viza

L-1 Viza

L-1 Viza

Viza L-1 është vizë investuese për kompanitë që dëshirojnë të hapin filiale në SHBA. Menaxherët, drejtorët, e veçanërisht profesionistët me njohuri të caktuara që punojnë në një kompani me njësi punuese në SHBA, mund të transferohen në SHBA për të kryer shërbime për atë njësi.

Nuk ka ndonjë kufizim për numrin e vizave L-1  SHBA lëshon gjatë një viti 
prej fillimit  këtij programikongresi i SHBA-ve ju është përgjigjur vazhdimisht 
nevojave  komunitetit biznesor, duke u lehtësuar kështu transferimin e 
personelit kryesorpërmes programit  vizave L-1. Sikur viza E-2 poashtu edhe 
viza L-1 nuk hynë  kategorinë e vizave  imigracionitSidoqoftë, pas një viti e 
gjysmë qëndrimi në SHBA me vizën L-1, në qoftëse kompania është profitabile, 
fitohet e drejta për të aplikuar për Green Card përmes aplikacionit EB-1C. 
  • Kualifikimi
Për të hapur një filiale në SHBA, dhe të kualifikohet për L-1, një kompani duhet ti 
plotësoj këto kritere: 
  • Të jetë e hapur për të paktën tre vite në vendin amë.
  • Të tregoj profite gjatë këtyre tre viteve
  • Të ketë të paktën 10 të punësuar në vendin amë
  • Pronarët, drejtorët apo punonjësit me njohuri të caktuara që dëshirojnë të transferohen duhet të kenë qenë punëtorë të rregulltë në këtë kompani për të paktën një vit
  • Pronarët, drejtorët apo punonjësit me njohuri të caktuara që dëshirojnë të transferohen duhet të kenë qenë punëtorë të rregulltë në këtë kompani për të paktën një vit
Conference Room
Për më shumë informacion për American Immigration Group, vizitoni 
Për më shumë informacion për EB-5, vizitoni

Jeni gati të aplikoni për L-1 Visa?