Hi, How Can We Help You?

Blog

March 7, 2022

Çfarë duhet të dini për vizën investuese amerikane L-1?

Viza L-1 është një nga vizat jo-emigruese që mban pushtet të jashtëzakonshëm në transferimin e të punësuarve dhe individëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Viza L-1 është një vizë e cila lejon kompanitë e huaja të transferojnë një menaxher, ekzekutiv ose person me njohuri të specializuara në një kompani amerikane. Kompania amerikane duhet të jetë një degë ose filial i kompanisë së huaj.

Një vizë L-1 mund të ndihmojë gjithashtu kompanitë e huaja të krijojnë zyre të reja në SHBA.

Njohuri të specializuar janë njohuritë e një individi për produktin, shërbimin, kërkimin, pajisjet, teknikat, menaxhimin ose interesa të tjera të organizatës dhe aplikimin e saj në tregjet ndërkombëtare, ose një nivel i avancuar njohurish ose ekspertize në proceset dhe procedurat e asaj kompani.

Kompania amerikane ku punonjësi do të punojë duhet të paraqesë peticionin në emër të punonjësit të L-1.

Ekzistojnë dy lloje të L-1: L-1A dhe L-1B. L-1a mund të përdoret nga kompanitë amerikane për të transferuar drejtues ose menaxher në Shtetet e Bashkuara. Ai gjithashtu lejon një kompani të huaj që nuk ka ende një zyrë amerikane, të dërgojë një drejtues ose menaxher në Shtetet e Bashkuara, me qëllim themelimin e një të tillë. L-1B mund të përdoret për transferimin e një punonjësi me njohuri të specializuara në lidhje me interesat e organizatës, nga një zyrë e huaj në një zyrë në Shtetet e Bashkuara.

Në secilin rast, viza L-1 do të lejojë një kompani ndërkombëtare të transferojë punonjësit kryesorë profesionistë nga një prej zyrave të saj jashtë shtetit në një degë ose filial të së njëjtës kompani në SHBA ose të krijojë një zyrë të re.

Duke marrë miratimin për një vizë L-1, bashkëshorti/ja juaj dhe fëmijët e pamartuar nën 21 vjeç kanë të drejtë t’ju shoqërojnë në Shtetet e Bashkuara.
Bashkëshorti/ja juaj mund të marrë autorizim punësimi për të punuar në Shtetet e Bashkuara. Ndërsa, fëmijët tuaj mund të vazhdojnë shkollimin dhe të arsimohen në SHBA.

Nuk ka asnjë kufizim vjetor për numrin e vizave L-1 që mund të lëshohen.
Punonjësi që shkon për të punuar në SHBA duhet të ketë qenë i punësuar me kohë të plotë nga kompania e huaj për të paktën 1 vit brenda 3 viteve të fundit përpara se të paraqesë peticionin L-1.

Koha që duhet për të marrë një vizë L-1 do të varet nga një sërë faktorësh, duke përfshirë ngarkesën e qendrës dhe konsullatës që do të përpunojë aplikacionin.
Përpunimi standard i vizave L-1 zakonisht zgjat nga 6 deri në 12 muaj. Kjo përfshin përpunimin e peticionit I-129, i cili mund të zgjasë deri në gjashtë muaj, dhe përpunimin e konsullatës që mund të pritet të zgjasë deri në gjashtë muaj ose më shumë.

Për biznesin ekzistues në SHBA L-1: marrëdhënia kualifikuese nuk duhet të jetë ndërmjet kompanisë amerikane dhe të njëjtit punëdhënës të huaj për të cilin ka punuar përfituesi. Çdo marrëdhënie kualifikuese me një kompani të huaj duhet të mjaftojë.

 

 

 

Për biznesin e ri L-1: nëse biznesi amerikan konsiderohet një “biznes i ri”, kompania e huaj për të cilën ka punuar punonjësi amerikan duhet të vazhdojë të operojë dhe duhet të mbajë një marrëdhënie kualifikuese me kompaninë amerikane.

Nëse jeni një punonjës profesionist që transferohet në një zyrë të lidhur me SHBA-në, viza juaj L-1 fillimisht do të jepet për një periudhë prej tre vjetësh. Për një punonjës që kërkon të hapë një zyrë të re, periudha fillestare do të jetë vetëm për një vit.

Megjithatë, në secilin rast, dhe duke iu nënshtruar përmbushjes së kritereve të vazhdueshme të kualifikimit, ju do të jeni në gjendje të zgjasni vizën tuaj L-1 për të qëndruar në SHBA deri në 7 vjet në një rol ekzekutiv ose menaxherial, ose 5 vjet si punonjës i specializuar.

Shumë njerëz me një vizë L-1 aplikojnë përfundimisht për tu pajisur me Green Card. Ashtu si ka lloje të ndryshme të vizës L-1, ka edhe mënyra të ndryshme për t’u pajisur me Green Card.
Green Card është një ‘biletë’ për qëndrim të përhershëm për emigrantët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Dhe u lejon shkollim dhe punësimi në SHBA.

Për ata që kanë një vizë L-1, rruga më e mirë për të aplikuar për Green Card është EB-1. Kjo është për shkak se ata janë me shumë gjasa drejtues ose menaxherë brenda kompanisë së tyre.

Një avantazh i madh i marrjes së Green Card përmes kategorisë EB-1 është se ju mund të shmangni procesin kompleks të certifikimit të punës.

Në kategorinë EB-1, punëdhënësi i emigrantëve paraqet Formularin I-140, Peticion për Punëtor Emigrant. Megjithatë, peticioni duhet të dorëzohet me dokumentacion të caktuar që vërteton se punonjësi ka të drejtë për marrjen e Green Card. Ai duhet të plotësohet nga punëdhënësi i tyre në SHBA, i cili gjithashtu duhet të jetë i njëjti punëdhënës në vendin e tyre.

Pasi të jetë miratuar statusi EB-1, atëherë duhet të dorëzoni një Formular I-485, (aplikim për të regjistruar vendbanimin e përhershëm ose rregulloni statusin), i cili është formulari bazë i aplikimit për Green Card.

Megjithatë, në mënyrë që t’i jepni vetes mundësinë më të mirë për të marrë vizën L-1, duhet të konsultoheni, nuk është asnjëherë një ide e mirë të hysh në diçka kaq komplekse sa ligji i emigracionit pa një udhëzues dhe ndihmës me përvojë në këtë fushë, që rrugëtimi juaj të realizohet me sukses, kompania Albanian Investments Group prej kohësh ofron mundësin e aplikimeve për viza investuese për në SHBA, prandaj me kënaqësinë do t’ju ndihmojë për t’ju dhënë udhëzime të përshtatshëm dhe informacione të hollësishme lidhur me procedurat.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*