Hi, How Can We Help You?

EB – 5 Viza

EB – 5 Viza

EB – 5 viza

Albanian Investments Group është e përkushtuar të ndihmojë çdo investitor në
botë e sidomos në hapësirat shqiptare në procesin e imigrimit në Amerikë

 punojmë me investitorëtpërfaqësuesues  ndryshëm ligjorsi dhe me agjenci 
tjera  imigrimitpër  përgatitur dhe ofruar përkrahje  çdo hap  aplikimit 
tuaj për programin e vizave EB-5. 
  • Programi i EB-5 (5th Employment Based)
Programi i EB-5 (5th Employment Based) është program i qeverisë amerikane që 
mundëson marrjen e Green Card nga personat që investojnë në një projekt të 
kualifikuar nga Shërbimet e Nënshtetësisë dhe Imigracionit të Shteteve të 
Bashkuara (United States Citicenship and Immigration Services or USCIS)dhe me 
investimin e tyre krijojnë të paktën dhjetë (10) vende pune për shtetasit apo 
residentët amerikanë. Ky program u themelua në vitin 1990, dhe që atëherë 
përafërsisht 10,000 investitorë hyjnë në Amerikë si Residentë të Përhershëm 
(Permanent Residents aka Green Card holders) për çdo vit. 
Viza EB-5 mundëson që ju  bashku me familjen (bashkëshorten/bashkëshortin 
dhe fëmijët e pamartuar nën moshen 21 vjeçare pajiseni me Green Card dhe  
bëheni banor i përhershëm i Amerikës duke investuar  projekte  aprovuara 
nga Zyra për Imigracion e Shteteve  Bashkuara  Amerikës.
New York City
Portrait of young successful confident businessman in the city on office building background. Man in business suit looking to camera and smiling. Portraiture of handsome guy
  • Investimi
Investitori i huaj duhet  investoj një shumë prej $900,000  projektin e caktuar 
 miratuar nga zyra për imigracion  SHBA. Kriter tjetër është krijimi i 10 
vendeve  reja  punës për shtetasit Amerikan për  cilen poashtu ne kujdesemi 
  evidentohen dhe dëshmohen para autoriteve përkatëse. 
Investitori obligohet  dëshmojë ligjërisht me dokumentacion  detaje sipas 
kërkesës nga autoritetet Amerikane  Imigracionit për burimin e investimit.
  • Nënshtetësia Amerikane
Pesë (5) vite pas marrjes  Green Card-es sipas dëshirës mund  aplikohet për 
t’u bërë shtetas i SHBA-ve 
Për më shumë informacion për American Immigration Group, vizitoni 

Jeni gati të aplikoni për EB-5 Visa?