Hi, How Can We Help You?

Blog

April 19, 2021

Investo dhe jeto në shtetin më të fuqishëm në botë

A e dini se mund të bëheni banorë i përhershëm i Amerikës edhe përmes investimeve në biznes? Investimi në Sh.B.A. është një mundësi e shkëlqyeshme për t’u pajisur me Green Card.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë dhe vazhdon të jetë një vend i preferuar për biznesmenët, inovatorët dhe profesionistët për të imigruar, dhe program EB-5 është një rrugë e drejtpërdrejtë dhe mënyra më e lehtë për marrë Green Card amerikane.

Albanian Investments Group ofron pikërisht një mundësi të tilllë dhe një rrugë më të lehtë dhe më të shpejtë për ta arritur këtë qëllim.

Zgjidhni projektin e duhur për të investuar përmes Albanian Investments Group dhe filloni rrugëtimin tuaj drejt mundësisë për të jetuar, punuar dhe arsimuar fëmijët tuaj në Sh.B.A.

Viza EB-5

Programi i EB-5 (5th Employment Based) është program i qeverisë amerikane që u mundëson marrjen e Green Card personave që investojnë në një projekt të kualifikuar nga Shërbimet e Nënshtetësisë dhe Imigracionit të Shteteve të Bashkuara (United States Citizenship and Immigration Services) dhe me investimin e tyre krijojnë të paktën dhjetë (10) vende pune për shtetasit amerikanë.

Programi EB-5 u mundëson individëve dhe familjeve të tyre (bashkëshorti / ja dhe fëmijët e pa martuar nën moshën 21 vjeçare) për t’u pajisur me Green Card dhe për t’u bërë banorë të përhershëm të SHBA-ve. Ky program u themelua në vitin 1990, dhe që atëherë përafërsisht 10,000 investitorë pajisen me Green Card çdo vit.

Prioritet kryesore të EB-5

Ne, në Albanian Investments Group besojmë se çdo investitor që aplikon për Green Card përmes Programit EB-5 ka të paktën 3 prioritete kryesore të cilat i kemi renditur më poshtë:

Green Card

Green Card është arsyeja kryesore që investitorët vendosin të fillojnë programin e vizave EB-5, ne jemi të përkushtuar të ndjekim të gjitha procedurat e kërkuara për t’i mbështetur ata për të arritur qëllimin e tyre.

Edukimi cilësor dhe mundësitë për fëmijët është tjetër qëllimi për investimet e programit EB-5 nga investitorët

Përfitimet nga marrja e Green Card amerikane janë të shumta, si: mundësi të pakufizuara punësimi, shkolla dhe universitete më cilësore për fëmijët tuaj, shërbime të larta të kujdesit shëndetësor, liri për të jetuar dhe udhëtuar kudo nëpër Sh.B.A. dhe jashtë vendit, kushte të shkëlqyera mbështetje pas pensionit, siguri politike /ekonomike dhe shumë më tepër se kaq.

Green Card për shumë njerëz është një ëndërr që duhet të realizohet për një të ardhme më të mirë për ata dhe familjet e tyre.

Dhe, ne në Albanian Investments Group, jemi plotësisht të përkushtuar të ju ndihmojmë në realizimin e kësaj ëndrre, përmes mundësisë së investimit në programin EB-5.

Kthimi i investimit 

Para fillimit të procesit ne gjithmonë sigurohemi që projekti të cilin marrim të jetë i financuar kryesisht nga zhvilluesi i projektit me studime ekonomike dhe fizibiliteti të bëra nga kompani profesionale. Vlerësim i menaxhimit të rrezikut nga zhvilluesi i projektit, marketing të besueshëm dhe suksesi i këtij projekti në treg.

Prioriteti kryesor për ne në Albanian Investments Group është që klienti ynë të marrë përsëri investimin pas përfundimit të procedurave të imigracionit për Green Card, plotësisht në fund të procesit.

Norma vjetore e interesit

Ndoshta nuk vlerësohet shumë kjo përparësi për investitorin pasi që qëllimi kryesor i një investitori më programin EB-5 është Green Card.

Por, investimet EB-5 kanë parashikuar që në fund të procedurave të imigracionit për Green Card, investitorit t’i kthehet edhe investimin total, edhe një normë e vogël vjetore e interesit shtesë që është gjithashtu e rëndësishme.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*